Teşkilat Şeması
KAMU İHALE KURULU
Hamdi Güleç Başkan
Hukuk Danışmanlığı
Başkanlık Özel Büro Müdürlüğü
Kurum Müşavirliği
Basın Halkla İlişkiler Danışmanlığı
Başkanlık Müşavirliği
Hukuk Hizmetleri Dairesi Başkanlığı