Serdar GÜNBAY - Kurum Bşk. Yrd.

Serdar GÜNBAY Kamu İhale Kurumu Başkan Yardımcısı Serdar GÜNBAY 2001 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Daha sonra 2002-2005 döneminde Erciyes Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalından Yüksek Lisans derecesi, 2011-2012 döneminde ise İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden (Said Business School) İşletme Yönetimi Yüksek Lisans derecesi (MBA) aldı. 2002 yılında özel sektörde başladığı profesyonel meslek yaşamına 2004 yılında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (XVII. Bölge Müdürlüğü) bünyesine geçerek kamuda devam etmiş, 2005 yılında Kamu İhale Uzman Yardımcılığı giriş sınavını kazanarak Kamu İhale Kurumuna adım atmış, sonrasında bu Kurumda 2008-2013 döneminde Kamu İhale Uzmanlığı, 2013-2016 döneminde ise sırasıyla Kurul İşleri ve Kararlar Dairesi Başkan vekilliği, Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı ve III. İnceleme Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. İleri düzeyde İngilizce bilen Günbay, Nisan 2016’dan bu tarafa Kamu İhale Kurumu Başkan Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.