Elektronik Geçici Teminat Mektuplarının Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu Üzerinden Alınması
30 Kasım 2022

Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde sunulan elektronik geçici teminat mektuplarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. üzerinden iletilebilmesine yönelik “Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu” 1 Eylül 2021 tarihinde devreye alınmıştır.

1 Aralık 2022 tarihi itibarıyla tüm geçici teminat mektuplarının düzenlenmesi ve sunulmasına ilişkin işlemler öncelikli olarak Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu üzerinden yürütülecek olup, 31 Aralık 2022 tarihinde bankaların EKAP ile tekil entegrasyonları sonlandırılarak geçici teminat mektuplarına ilişkin bilgilerin mektubu düzenleyen banka tarafından elektronik ortamda doğrudan EKAP’a iletildiği mevcut uygulamaya son verilecektir.

İhalelere katılacak kişilerin yapacakları işlemlerde aktarılan hususlara dikkat etmesi önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Geçici teminat mektuplarının alınmasında Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu’nun kullanılmasına ilişkin 2 Eylül 2021 tarihli duyuru ve rehberler için tıklayınız.