05/07/2021 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar
22 Haziran 2021

20/06/2021 tarihli ve 31517  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihale uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler ve tebliğ değişikliklerinin bir kısmı 05/07/2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. Söz konusu değişikliklerle tip ön yeterlik şartnameleri, idari şartnameler, sözleşme tasarıları ve bazı standart formlarda değişiklik  yapılmıştır.  Bu itibarla idarelerin EKAP üzerinden yürüttükleri mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri ile danışmanlık hizmet alımı ihale işlemlerinde herhangi bir aksama olmaması için aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.

1- Ön yeterlik/ihale dokümanı bu değişikliklerden önceki uygulama yönetmelikleri hükümlerine göre hazırlanan ve onaylanan ancak ön yeterlik/ihale ilanı hazırlanmamış (ilansız pazarlık usulüne göre yapılan ihalelerde davet yapılmamış) ihalelerin doküman onayları 05/07/2021 tarihi itibarıyla kaldırılacaktır. Söz konusu dokümanların 05/07/2021 tarihi itibari ile yeni yönetmelik hükümlerine göre tekrar hazırlanması gerekmektedir.

2- Ön yeterlik/ihale dokümanı, yürürlükteki uygulama yönetmelikleri hükümlerine göre hazırlanan ve onaylanan ihalelere ilişkin ön yeterlik/ihale ilanları en son 02/07/2021 günü Kamu İhale Bülteninde yayımlanacaktır. Bu ihalelere ilişkin ilan işlemlerinin en geç 01/07/2021 günü saat 14:00'e kadar tamamlanması zorunludur.  

3- Ön yeterlik/ihale ilanı hazırlanılarak Kurumumuza gönderilmiş, ancak 02/07/2021 Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanmamış tüm ön yeterlik/ihale ilanları iade edilecektir.

4- 01/07/2021 tarihi saat: 14:00’den 05/07/2021 tarihine kadar ön yeterlik/ihale ilanlarının EKAP üzerinden gönderilmesine izin verilmeyecektir.

5- 05/07/2021 tarihi saat: 08:00’den itibaren ön yeterlik/ihale dokümanları EKAP üzerinden yeni yönetmelik hükümlerine göre hazırlanacaktır.

6- İstisna ve kapsam dışı ihalelere ilişkin işlemler yukarıda belirtilen hususlardan etkilenmeyecek, bu ihalelere ilişkin ilanlar kesintiye uğramadan Kamu İhale Bülteninde yayımlanmaya devam edecektir.

7- Sistemde yapılacak mevzuat, bakım ve test çalışmaları sebebiyle tüm EKAP uygulamaları 04/07/2021 tarihi saat 21:00 itibarıyla bakıma alınacaktır. Sistemin 05/07/2021 tarihi saat 08:00 itibarıyla açılması planlanmaktadır.

Bütün idarelere önemle duyurulur.