Elektronik İhale Yöntemiyle Yapılacak Olan İhaleler İçin Dikkat Edilecek Hususlar
05 Haziran 2021

Bilindiği üzere, 26/1/2021 tarihli ve 31376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan mevzuat ile; Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin “Uygulanmaya başlama süresi” başlıklı geçici maddelerinde değişiklik yapılarak, elektronik ihale yöntemiyle yapılan ihalelerde yalnızca elektronik geçici teminat mektuplarının sunulabileceğine ilişkin 30.9.2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış değişikliklerin, gerekli teknik altyapının tamamlandığının tespitine yönelik Kurul tarafından alınacak kararın 15 gün sonrasına kadar uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede, 24.05.2021 tarih ve 2021/DK.D-116 Kurul kararı ile, söz konusu değişikliklerin ilan veya duyuru tarihi 8.6.2021 ve bu tarihten sonra olan ihalelerde uygulanmasına karar verilmiştir. Bu itibarla idarelerin EKAP üzerinden yürüttükleri ihale işlemlerinde herhangi bir aksama olmaması için aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.

1- İhale dokümanı bu değişikliklerden önceki uygulama yönetmelikleri hükümlerine göre hazırlanarak onaylanan ancak ihale ilanı hazırlanmamış (ilansız pazarlık usulüne göre yapılan ihalelerde davet yapılmamış) ve elektronik ihale yöntemiyle yapılacak ihalelerin doküman onayları 08/06/2021 tarihi itibarıyla kaldırılacaktır. Söz konusu dokümanların 08/06/2021 tarihi itibari ile yeni yönetmelik hükümlerine göre tekrar hazırlanması gerekmektedir.

2- İhale dokümanı, yürürlükteki uygulama yönetmelikleri hükümlerine göre hazırlanan ve onaylanan elektronik ihale yöntemiyle yapılacak olan  ihalelere ilişkin ön yeterlik/ihale ilanları en son 07/06/2021 günü Kamu İhale Bülteninde yayımlanacaktır.  

3- İhale ilanı hazırlanılarak Kurumumuza gönderilmiş, ancak 07/06/2021 tarihi itibarı ile Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanmamış ve elektronik ihale yöntemiyle yapılacak olan tüm ihale ilanları iade edilecektir.

4- 08/06/2021 tarihi saat: 00:00’den itibaren elektronik ihale yöntemiyle yapılan ihalelere ilişkin ihale dokümanları EKAP üzerinden yeni yönetmelik hükümlerine göre hazırlanacaktır.

5- Elektronik ihale yöntemiyle yapılan  ihaleler hariç, diğer tüm ihaleler yukarıda belirtilen hususlardan etkilenmeyecek, bu ihalelere ilişkin ilanlar kesintiye uğramadan Kamu İhale Bülteninde yayımlanmaya devam edecektir.

6- Sistemde yapılacak mevzuat, bakım ve test çalışmaları sebebiyle tüm EKAP uygulamaları 07/06/2021 tarihi saat 21:00 itibarıyla bakıma alınacaktır. Sistemin 08/06/2021 tarihi saat 00:00 itibarıyla açılması planlanmaktadır.

Bütün idarelere önemle duyurulur.