Kanunlar ve Kanun Hükmünde Kararnameler

 • Kanunlar ve Kanun Hükmünde Kararnameler

Anayasa Mahkemesi Kararları

 • Kararlar

4734 ve 4735 Sayılı Kanunlar ile İlgili Diğer Mevzuat

 • 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlar ile İlgili Diğer Mevzuat

Fiyat Farkı Esasları

 • 29.11.2013 Tarihinden İtibaren Yürürlükte Olan Fiyat Farkı Esasları
 • 28.11.2013(Dahil) Tarihinden Önce Yürürlükte Olan Fiyat Farkı Esasları (Mülga)
 • 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Kapsamındaki Yapım İşlerinde Beklenmeyen Fiyat Artışları Nedeniyle Uygulanacak İlave Fiyat Farkı Esasları

Yönetmelikler

 • İhale Uygulama Yönetmelikleri
  • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği
  • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
  • Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
  • Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
  • Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
  • Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
 • Muayene ve Kabul Yönetmelikleri
  • Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği
  • Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik
  • Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
  • Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
 • İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik
 • Proje Tasarım, Planlama ve Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği
 • 4734 sayılı kamu ihale kanununun 3 üncü maddesinin (e) bendine göre yapılacak alımlarda uygulanacak usul ve esaslarailişkin yönetmelik

Kamu İhale Kurulu Düzenleyici Kararları

 • Marmaray Projesi Kapsamındaki Bazı İşlerde Fiyat Güncellemesi Yapılması Hakkında Karar

Kamu İhale Kurumu Tebliğleri

 • Kamu İhale Genel Tebliği
 • Kamu İhale Tebliği (Parasal Değerler)
 • Elektronik Kamu Alımları Platformunun Kullanılmasına İlişkin 1 Nolu Tebliğ
 • İlave fiyat farkı esaslarının uygulanmasına ilişkin tebliğ
 • Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği
 • İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ
 • Yürürlükten Kaldırılan Tebliğler
  • 2003/14 Sayılı Tebliğ (%10 Bütçe Aşımı)
   • %10 Aşım Talep Formu
  • 2003/13 Sayılı Tebliğ (Doğrudan Temin)
   • Doğrudan Temin Kayıt ve Bilgi Formu
  • 2003/11 Sayılı Tebliğ (İhale Bilgi Sistemi)
   • İhale Kayıt Formu
   • Teyit Talep Formu
   • İhale Bilgi Formu
  • 2003/12 Sayılı Tebliğ (Kanun Değişikliği)
  • 2003/10 Sayılı Tebliğ (Doğrudan temin)
   • 62/i Başvuru Formu
  • 2003/9 Sayılı Tebliğ (3/g)
   • 3/g Başvuru Formu
  • 2003/8 Sayılı Tebliğ (Parasal Değerler)
   • Parasal Limitler Tablosu
  • 2003/7 Sayılı Tebliğ (Çeşitli Uygulama Hükümleri)
  • 2003/6 Sayılı Tebliğ (Çeşitli Uygulama Hükümleri)
  • 2003/5 Sayılı Tebliğ (Kanun Kapsamı)
  • 2003/4 Sayılı Tebliğ (Doğrudan Temin)
  • 2003/3 Sayılı Tebliğ (Süreklilik Arzeden İhtiyaçlar)
  • 2003/2 Sayılı Tebliğ (Teminat Mektupları)
  • 2003/1 Sayılı Tebliğ (Parasal Değerler)
   • Parasal Limitler Tablosu
  • 2002/5 Sayılı Tebliğ (İhaleden Yasaklama)
   • Yasaklama Formu (2 Adet)
  • 2002/4 Sayılı Tebliğ (İstisnalar)
  • 21.01.2010 2010/1 Sayılı Tebliğ(Parasal Değerler)
  • 30.01.2009 2009/1 Sayılı Tebliğ(Parasal Değerler)
  • 22.01.2008 2008/1 Sayılı Tebliğ(Parasal Değerler)
  • 25.01.2007 2007/1 Sayılı Tebliğ(Parasal Değerler)
  • 27.01.2006 2006/1 Sayılı Tebliğ(Parasal Değerler)
  • 19.01.2005 2005/1 Sayılı Tebliğ(Parasal Değerler)
   • Parasal Limitler Tablosu
  • 20.01.2004 2004/1 Sayılı Tebliğ (Parasal Değerler)
   • Parasal Limitler Tablosu
  • Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ
  • 2004 Yılı Kamu İhale Genel Tebliği
  • 2004 Yılı Kamu İhale Genel Tebliği (Değişiklikler İşlenmiş)
  • 28.01.2005 2004 Yılı Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
  • 09.01.2005 2004 Yılı Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
  • 02.01.2005 2004 Yılı Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
  • 18.12.2004 2004 Yılı Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
  • 16.10.2004 2004 Yılı Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
  • 08.06.2004 2004 Yılı Kamu İhale Genel Tebliği
  • 2002/1 Sayılı Tebliğ (Kurum Payı)
  • 2002/3 Sayılı Tebliğ (Kurum Payı)
  • 2002/6 Sayılı Tebliğ (Süreklilik Arzeden İhtiyaçlar)
  • 2002/2 Sayılı Tebliğ (62/c)

4734 Sayılı Kanunun 'İstisnalar' Çercevesince Yapılan Düzenlemeler

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Ek 3 üncü Maddesine Göre Alınan Bakanlar Kurulu Kararı

 • Marmaray Projesi Kapsamındaki Bazı İşlerde Fiyat Güncellemesi Yapılması Hakkında Karar

Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (Gerekçeli)

 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (Gerekçeli) Değişiklikler İşlenmiş
 • 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (Gerekçeli) Değişiklikler İşlenmiş