4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Olarak Alınan 29/6/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-246 Sayılı Kurul Kararı
Elektrik Enerjisi Alımı İhalelerinde Teklif Birim Fiyata Dâhil Giderlerin Belirlenmesi ile Elektrik Enerjisinin Kesintisiz Teminine İlişkin Olarak Alınan 22.06.2022 Tarihli ve 2022/DK.D-230 Sayılı Kurul Kararı
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Olarak Alınan 22/6/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-228 Sayılı Kurul Kararı
24 Haziran 2022 Cuma Günü Planlı Kesinti
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Olarak Alınan 08/06/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-201 Sayılı Kurul Kararı
İstatistikler
Bugün
Bu Hafta
Bu Ay
Bu Yıl
426,00
İhale İlanı Sayısı
358,00
İhale Sayısı
183,00
Bildirilen
Sözleşme Sayısı
385336758,92
Bildirilen
Sözleşme Tutarı (₺)
5,00
İtirazen
Şikayet Sayısı