696 SAYILI KHK GEREĞİNCE İADE EDİLECEK KAMU İHALE KURUMU (KİK) PAYLARINA İLİŞKİN DUYURU

24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 20.11.2017 tarihli ve 696 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” (KHK) nin 127 nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve 24 üncü maddeler uyarınca ihalesi yapılmış ancak 24 Aralık 2017 tarihinde ve bu tarihten sonra işe başlayacak şekilde imzalanmış sözleşmelerin feshi veya sözleşmeye bağlanmadan iptal edilen ihalelere ait onbinde beş Kamu İhale Kurumu paylarının iadesine ilişkin idareler ve yükleniciler tarafından yapılması gereken işlemler aşağıda belirtilmiştir:

İdareler Tarafından Yapılması Gereken İşlemler:

• Sözleşmesi imzalanmamış olup 696 sayılı KHK gereği iptal edilen ihalelerin “696 sayılı KHK gereği iptal edilmiştir” seçimi yapılarak EKAP sistemine girilmesi ve bu şekilde yatırılan onbindebeş KİK payının iade edilecek aşamaya getirilmesi gerekmektedir.

• Sözleşmesi imzalanan ancak 696 sayılı KHK gereği feshedilmiş sayılan sözleşmelerin “696 sayılı KHK gereği feshedilmiştir” seçimi yapılarak EKAP sistemine girilmesi ve bu şekilde yatırılan onbindebeş KİK payının iade edilecek aşamaya getirilmesi gerekmektedir.

• Söz konusu iptal ve fesih işlemlerinin ilgili yüklenicilere tebliğ edilmesi gerekmektedir.

Yükleniciler Tarafından Yapılması Gereken İşlemler:

• Yüklenicisi oldukları ve 696 sayılı KHK gereği iptal edilen veya feshedilmiş sayılan sözleşmeye ilişkin ihalenin, ihale kayıt numarası (İKN)  ve ödeme yapılacak hesap (IBAN) numarasını belirtir dilekçeye, idarelerce kendilerine tebliğ edilen iptal veya fesih yazısını ve firmaları adına para tahsiline yetkili olduklarını gösterir belgelerin aslını veya noter onaylı suretini de ekleyerek Kurumumuza başvuru yapmaları gerekmektedir.

• Evrakları eksiksiz olarak Kurumumuza teslim edilen başvurulara ilişkin ödemeler başvuru önceliğine göre yapılacaktır.

• Yukarıda yer verilen hususlara uygun olarak Kurumumuza yapılmış başvurularla ilgili yeniden bir başvuru yapılmasına gerek bulunmamaktadır. 

İdareler ve yüklenicilere önemle duyurulur.

başkan'dan mesaj
kamu ihale mevzuatı
ihale araçları
serbest kürsü
basında biz
galeri